Juan, Chung-Chou
‧INTERNAL MEDICINE
GASTROENTEROLOGY(GENERAL MEDICINE)
Tsai, Ching-YangChen, Hsi-JungShiao, Wei-ChengWang, Ssu-JenSun, Meng-Shun
Chen,Kuan-JuTsai, Yu-JouLo, Hoi-WanChang, Wei-ShingTseng, I-Hao
Hsu, Wen-HsinHsu, Chih-NengYuen,Kar-MingYuan,EmilyHuang,Chih-Wei
Ting,Kai-TingChen.Bo-HungChen,Chun-HaoLai,Kwok-HungHsu,Tsung-I
Chen, Yu-ChiehLem,Seng-GaipChen,Mei-Chen
FAMILY MEDICINE
Chen, Pi-FangChiu, Ching-HueiPan, Hsien-TingChen,Chin-LanChang,Kuang-En
Hsu, Chang-MingYau,Teng-ChiehLi,Shyun-ChianHuang,Yu-FenHsieh,I-Jei
Hsieh,Hsiang-YiLin,Tzu-YinChu,De-RenTung,Tzu-YunHsu,Tsung-Yu
NEUROLOGY MEDICINE
Hung,Kuo-WeiChen, Chau-NeeWang, Shu-HuiHuang, Wei-PangChang,Yu-Chien
Chen,Chih-HsiangLaiYou-Lin
CARDIOLOGY MEDICINE
Lin,Wei-ChengGuo,Bih-FangLin, Shoa-Lin (or Lin, Shou-Lin)Tsai, Kun-YenHo,Yuan-Chih
Hsieh,Yuan-KaiYang,Hui-Chung
NEPHROLOGY
Liu, Yi-ChunLin, Jeng-HawChi, Wen-CheChen, Lu-ChunFu, Kuo-An
Hsieh, Ryh-YawLim,Lee-FangYap,Yit-SheungChen,Tai-YuHsiu,Kuo-Tai
Kuo,Chien-Chun
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
Tai, Yen-KuangChien, Chih-MingLi,Shyun-Chian
PULMONARY MEDICINE
Liang, Yu-FengWang,Jui-LongYang, Chung-HsienLin, An-Shen
ALLERGY RHEUMATOLOGY AND IMMUNOLOGY
Sun, Chun-Ming
INFECTIOUS DISEASES
Hsieh,Hsiao-ChengTsai,Meng-HsienCheng,Yu-Chen
HAEMATOLOGY-ONCOLOGY
Chiang, Chia-ChunHsueh,Er-JungHuang,Guan-Cheng
Hsu,Li-Chun
‧SURGERY
ORTHOPEDIC SURGERY
Lee,Tsung-YingHung,Chen-TsungChen, Cheng-YenHsu, Ming-NanHuang, Tai-Yuan
Cheng, Ming-TsunRoan,Li-YiWong,Chi-YinSu,Jiing-YuanSHEN.WUN-JER
LIU.TSUNG-JENChin, Ning-ChienCheng, Yu-Min
GASTROENTEROLOGIC SURGERY
Chen, Hong-YawKer, Chen-GuoTong, Hong-ITseng, I-TsouChang,Der-Ming
Juan,Tung-KaungYang, Ming-YuenLing, Soon-Keu
COLO-RECTAL SURGERY
Chao,Tung-BoChoy,Tak-KeeFan, Hong-Arh
THORACIC SURGERY
Yang, Ming-ChuanLin,Hong-Shen
NEUROSURGERY
Chang,Chih-JenHsieh,Yuan-KueiHsieh,Jung-HaoCheng,Chieh-YangWu,Yu-Lun
PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY
Liu, Chia-MingWang, Hung-RenChye,Yoong-FooChou, Chih-Kang
BREAST SURGERY
Chen, Pi-FangPan, Ching-KuenChiu, Ching-HueiHuang, Yi-TaShih,Shen-Liang
Li,Shyun-ChianLiu,Tsung-YuTang,Ya-HanLin,Chi-Ying
UROLOGY
Tsai,Ping-JuSu, Cheng-ChengShen, Chung-SungHung,Shih-YaChen,Yu-Dan
Jiann,Bang-Ping
CARDIAC SURGERY
Lin, Po-Yen
‧OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Ou, Chau-SuKan,Yuen-Yee M.D.Lee,Young-ChangChen,Tsung-FuYu, Be-Sen
Chuang,Wei-YaoWeng,Shu-Fen
‧PEDIATRICS
PEDIATRICS
Tsai, Chin-YenYang, Tai-ChingLing, Kiew-IngYu, Jing-WenHsu, Shu-Bernv
‧OTHERS
OPHTHALMOLOGY
Cheng,Wen-HsinChang,Cheng-HsienLin, Xian-ZhongTsao,Wei-Shan
OTOLARYNGOLOGY
Hsieh,Kuo-PinKou,Wen-ReiLin,Yu-HsuanLiao,Pei-Hsun
Lin,Hung-Ju
DERMATOLOGY
Huang, Yu-WenLiu, Chao-Hung
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
Wu, Chien-MingHuang, Guang-Seng
PSYCHIATRY
Hu,Hsueh-ChinHung,Ying-ChuanLin,I-Hsuan
EMERGENCY MEDICINE
Ho, Shan-ChienLian, Shoou-YangChung,Yu-LunTan, Su-ChungYeo,Chung-Mieng
Chan, Kai-YuCheng, Bor-ChingHsieh, Tsung-TaChen, Cheu-TeckKuo, Cheng-Chih
Wang, Yung-LiChen, Kuang-HsiaLeung,King-ChungChiang,Der-HueyCheng,Chin-Jui
Chung,HuanPai,WeiTseng, Yi-ShiuanChang,U-JayLi,Zong-Yan
Chew GheeLee,Yen-Chun
DENTISTRY
Leung,Kam-WingLai,Yen-ChengLee,Huey-ErChen,Chun-HsiuLin,Ping-Shen
Wu,Yi-Hua
ANESTHESIOLOGY
Wang, Chieh-JenHung, Chun-ChiehChien, IChen,Tai-IChen,Pei-Yu
Huang,Cheng-ChengChen,Ju-PinChen,Guan-Jang
Lee,Chi-LiKoh, Eng-SuChang, Chung-HaoHsu, Chih-NengHuang,Jian
Chen,Chi-Yu
‧MEDICAL IMAGING & NUCLEAR MEDICAL
RADIOLOGY
Hsieh, Feng-ChiTsai,Tsung-ChiaLin,Jau-NanChen, Chiung-YuChou,Chung-Kuao
Hsu,Nai-Wen
RADIATION ONCOLOGY
Leung,WanWang,Chang-YuPai,Li-ChuChang,Heng-Jui
NUCLEAR MEDICINE
Chen, Chao-JungMa, Shih-Ya
PATHOLOGY
Fu,Ting-YingWu, Chang-CheChou,Shih-ChengChen,Han-Ku
SHEN.WUN-JERLIU.TSUNG-JENChin, Ning-ChienFan, Hong-Arh